Werkconferentie Armoede en Schulden

Op 26 januari 2019 werd in Ede de werkconferentie Armoede en Schulden gehouden voor iedereen die zich met hoofd, hart en handen inzet voor mensen in armoede en/of schulden. Omdat ze geloven in mensen. De werkconferentie bood tips, praktijkvoorbeelden, een groot aantal workshops en inspirerende sprekers.

zaal vol deelnemers aan de werkconferentie Geloven in Mensen

lees verder

Ruim 350 diakenen, vrijwilligers en voorgangers vanuit het brede spectrum van kerkelijk Nederland kwamen samen op de Werkconferentie Armoede en Schulden. Niet alleen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland, maar ook uit vele andere kerken, zoals het Leger des Heils, de Nederlands Gereformeerde Kerken en evangelische gemeenten.

Armoede en schulden botsen vaak met het leven zoals God dat bedoeld heeft. Bijna 400.000 kinderen groeien op in armoede. En 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dit raakt de kwaliteit van onze samenleving, want niemand hoeft tekort te komen. Deze conferentie is bedoeld om de krachten te bundelen om daar wat aan te doen.

Bevlogen sprekers

Cok Vrooman, bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk strateeg bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, schetste de actuele ontwikkelingen van armoede in Nederland. Zo zijn er meer werkende armen in Nederland en lopen zelfstandigen zonder personeel of mensen met een minimumloonhoog risico om in armoede terecht te komen. Voorbeelden van beroepsgroepen met relatief veel werkende armen zijn , zoals schoonmakers, horecapersoneel en sportinstructeurs, kunstenaars, auteurs en journalisten.

Dominee Dick Couvée van de Rotterdamse Pauluskerk benoemde dat hij het onverteerbaar vindt dat in Nederland zoiets bestaat als een voedselbank. ‘Nederland staat op plek veertien van de rijkste landen ter wereld. In Rotterdam werd onlangs nota bene de vierde gaarkeuken geopend, waar mensen die niet kunnen rondkomen een gezonde maaltijd kunnen krijgen. Dat is – sorry dat ik het zo zeg – een bloody shame, een grove schande.’ De samenleving schiet tekort, zei Couvée, en dus moeten kerken de armen bijstaan. ‘Armen hebben van de kerk barmhartigheid nodig. Zorg dat je er als diaconie bent voor mensen die niet of moeizaam terechtkunnen bij instanties. Dat is gewoon je christenplicht.’

Dat is niet het enige waartoe Couvée oproept. ‘Kerken kunnen nog veel meer doen om te zorgen dat het systeem verandert. Ze moeten armen helpen waar geen helper is, en tegelijk protesteren. De wetten en regels zijn nu zo ingericht dat ze onrechtvaardig uitpakken. De overheid daarop aanspreken, is een vorm van gerechtigheid. Voor mij hoort dat bij de essentie van kerk-zijn.

Don Ceder, raadslid en advocaat in Amsterdam vulde aan dat het beter is als kerken dit goed georganiseerd doen en niet alleen opereren. Tegelijk is het goed dat kerken hun onafhankelijke rol te houden en overheden zich niet bemoeien met particuliere initiatieven.

Bettelies Westerbeek, pionier in Moerwijk, Hester Oosterbroek van Kerk in Actie en Hub Vossen, voorzitter van SchuldHulpMaatje Parkstad in het bisdom Roermond gaven diverse praktijkvoorbeelden uit hun werk met mensen in armoede en/of schulden. Het draait om het opbouwen van vertrouwen, veel geduld, langdurig optrekken met betrokkenen om uit te zoeken wat nodig is om de situatie leefbaarder te maken.

Meer dan twintig workshops

Het programma bood een meer dan twintig specialistische en interactieve deelsessies waar de deelnemers volop de gelegenheid kregen kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Deze deelsessies varieerden van een gesprek over beïnvloeding van de lokale overheid en praktische handvatten voor lokale armoedebestrijding tot bibliodrama en contextueel bijbellezen. Een groot aantal hand-outs van de workshops is te downloaden op de website Geloven in Mensen.

De werkconferentie over armoede en schulden werd georganiseerd door Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt van de GVK/NGK, SchuldHulpMaatje Nederland en het Knooppunt Kerken en Armoede.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.