SchuldHulpMaatje 2018: preventieve aanpak slaat enorm aan

SchuldHulpMaatje Jaarverslag 2018

Schulden zijn een groot probleem in Nederland. SchuldHulpMaatje zet sterk in op preventie. Die aanpak werkt, blijkt uit het SchuldHulpMaatje jaarverslag over 2018. We konden maar liefst ruim 70.000 mensen helpen via onze preventie-websites als Geldfit.nl en Moneyfit.nl. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van vorig jaar.

SchuldHulpMaatje Jaarverslag 2018

Lees verder

PostcodePreventieAanpak

Met data-analyse is het mogelijk om op een betrouwbare manier in kaart te brengen in welke postcodegebieden de huishoudens veel risico lopen om in de financiële problemen te raken. Vaak nog voordat deze mensen zelf hun situatie als een probleem ervaren, kunnen we ze er via gerichte bewustwordingscampagnes van overtuigen dat het nodig is om actie te ondernemen.

Maatschappelijk belang

Mensen met schulden hebben vaker dan anderen last van zware stress, gezondheidsklachten, relatieproblemen en komen makkelijker in een sociaal isolement terecht. Het is daarom ronduit zorgelijk dat slechts 14% van de anderhalf miljoen huishoudens met problematische schulden de weg naar hulpverlenende instanties weet te vinden. Voorkomen van schulden bespaart niet alleen veel persoonlijke ellende maar ook hoge maatschappelijke kosten.

Samenwerken levert veel op

Nog veel meer mensen met (dreigende) schulden moeten weten waar ze terecht kunnen en over de drempel durven stappen. Het intensiveren en verbeteren van diverse samenwerkingsverbanden was in 2018 dan ook een belangrijk thema voor SchuldHulpMaatje. Verschillende banken en zorgverzekeraars zijn bijvoorbeeld aangehaakt bij het preventieproject Geldfit. Inmiddels is ook een pilot vroegsignalering samen met de Nederlands Vereniging van Banken gestart.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.