SchuldHulpMaatje met nieuwste uitbreiding nu beschikbaar voor helft van Nederland

SchuldHulpMaatje opent op 4 november in Groningen de honderdste locatie. Die uitbreiding betekent dat nu de helft van alle Nederlanders een beroep kan doen op de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje.

H.M. Koningin Máxima, al jarenlang pleitbezorger voor onder andere het verbeteren van financiële vaardigheden, feliciteert SchuldHulpMaatje: ‘Beste vrijwilligers van SchuldHulpMaatje. Jullie helpen kwetsbare mensen om een nieuwe start te maken. Samen bereiken jullie – nu in Groningen met de 100ste lidstichting – de helft van alle Nederlandse inwoners. Ik ben trots en dankbaar voor deze fantastische inzet!’

Lees hier verder:

De nieuwe locatie in Groningen wordt op 4 november in de Stadskerk in Groningen officieel geopend met de overhandiging van de SchuldHulpMaatje-licentie. De eerste Maatjes krijgen hun certificaat uitgereikt, nadat ze de training met succes hebben afgerond. Er wordt nadrukkelijk ook tijd genomen voor de ambities van SchuldHulpMaatje voor de komende jaren. “Alles draait bij ons om mensen met geldzorgen, en vooral zij die geen helper hebben. We willen dat ze een nieuw toekomstperspectief krijgen en dat hun kwaliteiten tot bloei komen in een leven zonder schulden,” zegt Peter Rijsdijk, directeur van SchuldHulpMaatje Nederland. “We zullen er zijn, zolang als dat nodig is.”

Vrijwilligershulp hard nodig

De hulp van de Maatjes is hard nodig. Bijna anderhalf miljoen huishoudens worstelen met schulden en daarmee is de schuldenproblematiek een fors maatschappelijk probleem. Financiële problemen veroorzaken veel stress, vergroten de kans op gezondheidsproblemen, zetten relaties onder druk en leiden in veel gevallen tot eenzaamheid. Teveel mensen zoeken om uiteenlopende redenen nog geen hulp voor hun financiële problemen: ze schamen zich, ze onderschatten het probleem, ze vertrouwen de hulpverlenende instanties niet of ze weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp. SchuldHulpMaatje zet zich in om die mensen weer op de been te helpen.

Samenwerking noodzakelijk

Bij alles wat SchuldHulpMaatje onderneemt om mensen met geldzorgen te helpen, is landelijke en lokale samenwerking een niet te onderschatten succesfactor. SchuldHulpMaatje is een waardevolle aanvulling op de professionele hulpverlening en werkt bovendien nauw samen met andere vrijwilligersorganisaties. Zo is de nieuwe locatie in Groningen ontstaan uit de samenwerking in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS). AVS is een samenwerkingsverband van zes vrijwilligersorganisaties, die samen 95% van al het vrijwilligerswerk op het gebied van schuldhulpverlening doen. Door deze krachten te bundelen kunnen mensen met schulden sneller worden gevonden en doorgeleid naar de juiste hulp, zodat zij eerder, beter en duurzaam geholpen kunnen worden. AVS heeft hiervoor een subsidie gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diverse fondsen maken het landelijke en lokale werk mogelijk waaronder Oranjefonds, Kansfonds en de Postcodeloterij. Ook werkt SchuldHulpMaatje nauw samen met de Nederlandse Schuldhulproute en Schuldenlab.nl.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.