Henri Wijnmaalen: ‘Met respect en fatsoen kun je veel vragen stellen’

Henri Wijnmaalen zit in het bestuur van SchuldHulpMaatje Vijfheerenlanden en slaat graag een brug tussen denominaties, bestuursleden en diaconale instellingen. Die rol als verbinder zit hem als gegoten en zet hij graag in om kerken achter één doel te krijgen: mensen met geldzorgen helpen.

Als pasgetrouwd man woont Henri (44) in Vianen en recent heeft hij zich aangesloten bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland, de kerk van zijn vrouw Nienke. Voorafgaand aan zijn huidige beroep als docent economische vakken in het MBO werkte hij 19,5 jaar in het bankwezen. “Ik voel me het meest thuis in een gemêleerde omgeving, waar verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan. Ik kwam dit tegen tijdens mijn studie, in mijn eerdere werk bij de bank en ook in het pluriforme Vianen”, vertelt Henri.

Verbindende persoonlijkheid

Bij SchuldHulpMaatje is Henri bestuurslid op persoonlijke titel. “Ik vind het mooi om zo naast mijn werk iets terug te doen naar de maatschappij. Het verrijkt jezelf en deze rol heeft raakvlakken met financiën.” Door zijn talent om verschillen te overbruggen, wordt Henri regelmatig gevraagd om in de omgeving contacten te leggen richting kerken. Henri: “Ik denk dat ‘verbinding’ een beetje in mijn persoonlijkheid zit. En ik heb een goede ingang bij veel verschillende kerken. Het is mooi om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking op het terrein van armoedebestrijding.”

Typisch Nederlands

De interesse van lokale kerken in het werk van SchuldHulpMaatje blijft groeien. Op een pas nog georganiseerde kerkenavond kwamen maar liefst 14 kerken af. Henri: “We merkten daar dat ook kerkenraden het moeilijk vinden om geldzaken bespreekbaar te maken.” De taboesfeer rondom geld ziet hij als een typisch Nederlands issue: “In Amerika kun je bijvoorbeeld gewoon vragen wat iemand verdient. Dat is hier ondenkbaar, we houden toch liever de schone schijn op.” Henri zag het ook terug in zijn werk bij de bank. Nieuwe collega’s hadden vaak moeite om de klant vragen te stellen als ‘Wat zijn uw toekomstplannen?’ of ‘Verwacht u kinderen?’. Toen ze inzagen dat ze de klant juist beter konden adviseren door meer te weten te komen via dit soort vragen, gingen ze een drempel over. Henri: “We denken teveel voor anderen. Met respect en fatsoen kun je heel veel vragen stellen. Een ander gaat over zijn antwoorden. De schroom zit bij onszelf, terwijl mensen het vaak juist fijn vinden dat ze de kans krijgen om hun verhaal te doen.”

Cruciale rol voor kerken

De winst voor kerken die actief zijn in de vrijwillige schuldhulpverlening ziet Henri op drie manieren terug: “Je geeft als kerk handen en voeten aan de christelijke naastenliefde, je straalt betrokkenheid uit buiten je eigen gemeenschap én je benut de unieke vertrouwensrelatie met de achterban. Ik denk zelfs dat de kerken een cruciale rol vervullen om het probleem zichtbaar te maken. Zorgen voor de armen is gewoon een kerkelijke opdracht. Of je nu rooms-katholiek of protestants bent.” De kerken zijn volgens Henri in een unieke positie om het thema bespreekbaar te maken, maar vaak blijkt dat ze daar zelf nog mee worstelen. “Wij hebben bij SchuldHulpMaatje die mensen dan nog niet aan tafel, wij kunnen ze wel helpen als ze bij ons komen. In het vroegtijdig signaleren kunnen kerken dus een hele belangrijke rol vervullen.”

Maak geldzaken bespreekbaar

“Ik zou kerken willen oproepen om tijdens pastorale bezoeken, naast het geestelijke, ook over het stoffelijke te durven praten”, stelt Henri. “En vooral goed ogen en oren de kost te geven, want ik denk dat je heel veel signalen kunt waarnemen tijdens een gesprek.” Hij zou graag zien dat meer kerken ook geldzaken bespreekbaar maken, vooral omdat mensen het waarschijnlijk zelf niet gaan aansnijden. “Vanuit de vertrouwensrelatie kan naar praktische aanknopingspunten worden gezocht voor een goed gesprek,” verwacht Henri. “Grijp bijvoorbeeld de bekende life events aan om ook even naar het financiële plaatje te kijken en vraag: ‘Kunnen we iets voor u betekenen?’.”

 

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.