Trijnie Meems: ‘Het belangrijkste als kerk is er voor je naaste te zijn’

In Nederland heerst nog steeds een groot taboe op schulden. Gelukkig collecteren steeds meer kerken voor mensen met financiële problemen. Hiermee wordt ook het onderwerp bespreekbaar en zijn er meer financiële middelen beschikbaar om mensen in de schuldproblematiek te helpen. Zo collecteerde de Salvatorkerk van de Protestantse Kerk Arnhem-Zuid in het afgelopen jaar voor SchuldHulpMaatje. We spraken hierover met Trijnie Meems, één van de vijf diakenen die dit tot stand heeft gebracht.

Via Kerk in Actie zet Trijnie samen met haar diaken-collega Hanneke Nieuwland ieder jaar een aantal projecten op een rijtje. Om vervolgens met de gehele diaconie gezamenlijk het project voor het komende jaar te kiezen. Hierin proberen ze een juiste balans te creëren. Zo collecteren ze het ene jaar voor armoede in het buitenland en het volgende jaar voor hulp dichtbij huis. Voor 2020 kozen ze voor het project SchuldHulpMaatje.

Een bewuste keuze als je het Trijnie vraagt. “De één zal meer met dit project hebben dan de ander, maar het allerbelangrijkste als kerk is er voor je naaste te zijn. Omkijken naar een ander kan op meerdere manieren. Of dat nu gaat om het delen van een kerstgroet, het bezoeken van mensen thuis, eten inzamelen voor de voedselbank of het financieel ondersteunen van projecten als SchuldHulpMaatje. Wij vinden het als kerk belangrijk om om te zien naar een ander die in narigheid zit. Ook bij schulden of júist bij schulden. Je kan denken eigen schuld, dikke bult, maar iedere situatie is anders. Kijk maar eens om je heen, ook buiten je eigen schuld om kan je in problemen raken. Geld is heel belangrijk in het leven. Je wordt er niet gelukkiger door, maar als je het niet hebt wordt je misschien wel heel ongelukkig.”

Het inzamelen van de gaven voor het gekozen project doet de gemeente van Trijnie op een bijzondere manier. Ze noemen dit het kistjesproject. Dit kistje staat bij de uitgang van de kerk, waar mensen hun financiële bijdrage in kunnen doen. Naast de aankondiging via het kerkblad, hangt er boven het kistje een poster met het doel en uitleg.

Juist in deze tijd is het belangrijk ook je eigen kerk niet te vergeten. En dat doet gemeente Arnhem-Zuid. Naast het kistjesproject wordt in de kerkdiensten gecollecteerd. De opbrengst is onder andere voor het diaconaat en hiermee voor de kerkelijke gemeente. De predikant en diaconale leden gaan bij mensen thuis op bezoek om hulp te bieden bij dat wat er speelt. Denk hierbij aan het doorverwijzen naar een arts of het wijkteam, maar ook wordt met regelmaat gesproken over financiën. Zo komt het binnen de gemeente ook voor dat er financiële ondersteuning nodig is. Daar voorziet de diaconie dan graag in.

Door de financiële gevolgen van COVID-19 is dit project misschien wel nóg belangrijker geworden. SchuldHulpMaatje is daarom erg dankbaar dat de diaconie van PKN Arnhem-Zuid heeft besloten ook in 2021 weer voor dit project te collecteren.


Wilt u als kerk ook collecteren voor het werk van SchuldHulpMaatje? Of wilt u als diaconie naast geld geven ook mensen begeleiden naar een schuldenvrij leven? Neem dan contact op met Tom Kolsters. Hij voorziet u graag van informatie: mail naar tom.kolsters@schuldhulpmaatje.nl.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.