Minister Carola Schouten roept hulp in van SchuldHulpMaatje

Minister Carola Schouten hield een warm pleidooi op een landelijke bijeenkomst van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland om in de komende jaren samen te werken het taboe op schulden te doorbreken, werk te maken van preventie en signalen waar het misgaat te melden. Ook daar waar de overheid steken laat vallen en vertrouwen moet terugwinnen.

Daarbij heeft ze naast vrijwilligersorganisaties ook bedrijven en de samenleving als geheel op het oog omdat schulden voorkomen of vroegtijdig signaleren de beste remedie is. Het besef is inmiddels aanwezig dat schulden iedereen kan overkomen.

Minister Schouten “we zitten in een moeilijke tijd waarin de inflatie hoog is, de energieprijzen stijgen en voedsel duurder wordt. Schulden liggen dan op de loer. Vrijwilligersorganisaties zoals SchuldHulpMaatje helpen mensen die in financiële nood zitten of driegen te raken. Het menselijke aspect is daarbij ontzettend belangrijk. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken is de krachtigste vorm van preventie”.

Op de vraag aan de minister hoe ze denkt het niet-gebruik te voorkomen bij de tegemoetkoming van energiekosten aan mensen met een laag inkomen werd het idee ingebracht om de Nederlandse Schuldhulproute en vrijwilligersorganisaties meer in stelling te brengen zodat meer mensen bereikt kunnen worden die hier recht op hebben.

SchuldHulpMaatje maakt zich klaar voor de toekomst

SchuldHulpMaatje ondersteunt sinds 2010 mensen in schulden door het inzetten van gecertificeerde Maatjes. Verwacht wordt dat hun inzet, inmiddels in 144 gemeenten van Nederland met ca. 3000 vrijwilligers, hard nodig zal zijn.

Het gisteren gepubliceerde rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘van schuld naar schone lei’ onderstreept de urgentie om wat te doen aan deze maatschappelijke problematiek.

Een grote groep 1,4 miljoen van de huishoudens heeft te maken met risicovolle schulden of betalingsproblemen, waaronder 614.000 huishoudens die het water aan de lippen staat omdat hun schulden problematisch zijn geworden. Gevreesd wordt dat door de hoge inflatie en de sterk gestegen energieprijzen het aantal mensen in schulden zal toenemen.

Erkende vrijwilligersorganisaties

Minister Carola Schouten onderstreepte het belang van de aanwezigheid van erkende vrijwilligersorganisaties en memoreerde dat SchuldHulpMaatje in haar pioniersfase zich hiervoor sterk heeft ingezet wat o.a. heeft geleid tot de oprichting van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Hierin wordt samen met collega-organisaties zoals Humanitas en het Leger des Heils de krachten gebundeld.

Ze erkende dat gemeenten en beroepsorganisaties meer moeten durven over te laten aan vrijwilligers van deze organisaties en overheden creatiever zullen moeten zijn en meer over muren heen moeten kijken. Daar zal de Minister zich zelf ook sterk voor maken.

Lees hier bericht van Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid over haar werkbezoek aan SchuldHulpMaatje.

Minister Carola Schouten in gesprek met één van onze circa 3000 vrijwilligers.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.