Keten van hoop: omzien naar mensen in een kwetsbare situatie

De landelijke organisaties Present, SchuldHulpMaatje, TijdVoorActie, JobHulpMaatje en HipHelpt  gaan samen bouwen aan een ‘Keten van Hoop’. Met een gezamenlijke aanwezigheid in meer dan 200 gemeenten en met de inzet van tienduizenden vrijwilligers worden ieder jaar al vele mensen in Nederland geholpen. Om dit hulpaanbod verder te versterken is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De problemen in de samenleving worden groter. De verdeeldheid is groot en een groeiend aantal mensen worstelt met sociale, financiële en gezondheidsproblemen. De organisaties in deze ‘Keten van Hoop’ hebben gemeenschappelijk dat ze omzien naar en hulp bieden aan mensen in een kwetsbare situatie. Én dat in samenwerking met (lokale) kerken, organisaties en vrijwilligers. Door samenwerken zijn ze in staat om meer mensen beter te ondersteunen. In diverse plaatsen is al zichtbaar dat dit werkt. We sluiten hierin aan op de lokale behoefte. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid.

Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie, geïnspireerd door het Evangelie en naastenliefde, gelooft de Keten van Hoop in samen leven. Ze willen dan ook schouder aan schouder optrekken als partnerorganisaties. De ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.
Uit de praktijk blijkt dat veel mensen zich wel voor een ander willen inzetten, maar dat een bemiddelende partij nodig is. De ontmoetingen tussen mensen geven wederzijds hoop en perspectief.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.