Meerderheid hulpvragers SchuldHulpMaatje niet in beeld bij schuldhulpverlening

SchuldHulpMaatje helpt

Bijna 10.000 mensen kregen vorig jaar hulp van een gecertificeerd SchuldHulpMaatje, een groei van 13,7 procent. Van de hulpvragers is 62 procent (nog) niet in beeld bij professionele schuldhulpverlening. Dat betekent dat SchuldHulpMaatje een aanvulling is op de professionele schuldhulpverlening en mensen in een eerder stadium weet te bereiken om hulp te bieden. SchuldHulpMaatjes nemen niet de verantwoordelijkheid uit handen, maar coachen de hulpvrager naar een gezonde financiële huishouding. Gratis en zonder oordeel.

Hulpvragers en Maatjes konden elkaar het afgelopen jaar door het afschalen van coronamaatregelen weer eenvoudiger ontmoeten om samen aan de slag te gaan. Door stijgende kosten voor energie en levensonderhoud maken veel mensen zich zorgen over hun financiën. SchuldHulpMaatje is er voor iedereen die financiële problemen heeft of dreigt te krijgen. We willen mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken en ondersteunen. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. In 2022 hielpen we daarnaast ruim 25.000 mensen preventief online met informatie, advies en tools hoe ze zelf kunnen werken aan een financiële balans of met een doorverwijzing voor persoonlijke hulp door een Maatje. “Onze Maatjes zijn een lichtpunt voor mensen”, zegt Peter Rijsdijk, algemeen directeur van SchuldHulpMaatje Nederland. “Zij staan letterlijk naast hulpvragers, luisteren naar hun verhaal en verliezen nooit de hoop. Als je te maken hebt met problemen, ervaar je warmte doordat iemand anders er juist dan voor je is.”

SchuldHulpMaatje actief in 151 gemeenten
Bijna 3100 vrijwilligers (waarvan ongeveer 2600 Maatjes en coördinatoren) zetten zich in 2022 in om mensen met financiële zorgen te helpen. Inwoners van 151 gemeenten kunnen begeleiding ontvangen van een SchuldHulpMaatje. Elk jaar neemt het aantal locaties toe. Afgelopen jaar sloten 7 nieuwe locaties zich aan als lid bij de Vereniging SchuldHulpMaatje: Westerwolde, Eemsdelta, Nieuwkoop, Zwartewaterland, Montfoort, Arnhem en Altena. Ook is vanuit bestaande locaties het werk uitgebreid naar diverse buurgemeenten.
“Ik dacht vroeger altijd dat ik alles zelf kon oplossen, maar ik heb geleerd wanneer ik om hulp moet vragen”, vertelt hulpvrager Hamid. “Een Maatje is eerlijk tegen je. Ik bleek de energiemaatschappij toch echt te moeten betalen. Mijn Maatje heeft me geholpen om e-mails te sturen, te bellen en alles te regelen.” Lees het verhaal van Hamid.

Wil je ook graag ondersteuning van een SchuldHulpMaatje of wil je Maatje worden? Je vindt alle locaties van SchuldHulpMaatje op schuldhulpmaatje.nl/locaties.
Bekijk wat SchuldHulpMaatje in 2022 heeft bereikt met vrijwilligers, fondsen en partners voor mensen met financiële problemen en lees en bekijk de ervaringsverhalen van hulpvragers en Maatjes.

Armoede in Nederland
Op 30 januari is het rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd, waar ook SchuldHulpMaatje aan heeft meegewerkt. Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland’ maken kerken en diaconale organisaties inzichtelijk welke activiteiten zij ondernemen om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn. Het onderzoek wijst uit dat de aanpak van armoede veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar voor hulpvragers vaak onbekend. Lees meer over de resultaten van het onderzoek ‘Armoede in Nederland’.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.