Schuldhulpmaatje - over schulden

Wie hebben schulden?

Schulden zijn niet voorbehouden aan mensen met een minimum inkomen of een bijstandsuitkering. Dat beeld is achterhaald. Al zijn dit natuurlijk wel de meest kwetsbare groepen.
Persoonlijke drama’s en tegenslagen, zoals werkloosheid, ziekte, echtscheiding of huis onder water kunnen ook bij mensen met een midden- of zelfs hoger inkomen financiële ellende veroorzaken. Ook ouderen die moeten rondkomen van alleen een AOW-uitkering hebben het vaak moeilijk. Hetzelfde geldt voor veel zzp’ers en studenten of pas afgestudeerde jongeren. Kortom; schulden raken alle lagen in de bevolking.