Wie hebben schulden?

Oude dame

Ik voel me beter nu ik er niet meer alleen voor sta.
Lees het verhaal van Lennard
Mijn man en ik hadden een eigen zaak, maar verdienden te weinig om te sparen voor een pensioen.
Schulden zijn niet voorbehouden aan mensen met een minimum inkomen of een bijstandsuitkering. Dat beeld is achterhaald. Al zijn dit natuurlijk wel de meest kwetsbare groepen.
Persoonlijke drama’s en tegenslagen, zoals werkloosheid, ziekte, echtscheiding of huis onder water kunnen ook bij mensen met een midden- of zelfs hoger inkomen financiële ellende veroorzaken. Ook ouderen die moeten rondkomen van alleen een AOW-uitkering hebben het vaak moeilijk. Hetzelfde geldt voor veel zzp’ers en studenten of pas afgestudeerde jongeren. Kortom; schulden raken alle lagen in de bevolking.