Wie hebben schulden?

Oude dame

Ik voel me beter nu ik er niet meer alleen voor sta.
Lees het verhaal van Lennard
Mijn man en ik hadden een eigen zaak, maar verdienden te weinig om te sparen voor een pensioen.

Steeds meer mensen in Nederland hebben serieuze financiële problemen of schulden. Landelijk is ongeveer 60 procent van de huishoudens financieel kwetsbaar of financieel ongezond*. Het zijn niet alleen mensen met een minimuminkomen of een bijstandsuitkering die het financieel moeilijk hebben. Iedereen kan in de problemen komen door persoonlijke drama’s en tegenslagen, zoals werkloosheid, ziekte of echtscheiding. Ook ouderen met alleen een AOW-uitkering, zzp’ers of jongeren kunnen het moeilijk hebben.

Veel mensen vragen uit schaamte pas om hulp als het water hen aan de lippen staat, vaak zelfs pas drie tot vijf jaar nadat hun financiële problemen zijn begonnen. SchuldHulpMaatje wil mensen met financiële zorgen zo vroeg mogelijk bereiken om erger te voorkomen. Maar liefst 62% van alle hulpvragers die wij bereiken heeft nog geen professionele schuldhulpverlening. Zo voorkomen we veel persoonlijke ellende, relatie- en gezondheidsproblemen en de hoge maatschappelijke kosten van schuldhulpverlening. Lees op schuldhulpmaatje.nl/ervaringsverhalen hoe mensen hun schaamte overwonnen en hulp zochten bij financiële problemen.

* Bron: Deloitte, maart 2023. Herstel van balans. De financiële gezondheid van Nederlanders in onzekere tijden. Rapport In Balans. Samen op weg naar een financieel gezond Nederland. Lees het rapport op Samen op weg naar een financieel gezond Nederland | Deloitte Nederland