12,5 jaar SchuldHulpMaatje: trendsettend en nog steeds hard nodig

SchuldHulpMaatje jubileumlogo

SchuldHulpMaatje startte in 2010 als trendsetter met deskundige getrainde vrijwilligers om mensen te coachen naar (meer) financiële zelfredzaamheid. SchuldHulpMaatje bereikt een grote groep mensen die nog niet in beeld zijn bij de schuldhulpverlening. De schuldenproblematiek is echter fors in Nederland en te versplinterd. Er is daarom meer nodig: een overheid die als schuldeiser niet zorgt voor stapeling van schulden, een beleid dat uitgaat van de menselijke maat in samenwerking met erkende vrijwilligersorganisaties en centrale aansturing onder leiding van een minister met doorzettingsmacht.

SchuldHulpMaatje bestaat 12,5 jaar in Nederland. Als ondernemende diaconale organisatie is ze inmiddels actief in ruim 155 Nederlandse gemeenten met ongeveer 3200 vrijwilligers. SchuldHulpMaatjes zijn getraind om op deskundige wijze mensen te coachen naar een duurzame oplossing, zodat ze weer een nieuwe start kunnen maken zonder dat geldstress hun leven beheerst. SchuldHulpMaatje ondersteunt jaarlijks via haar Maatjes ongeveer 10.000 hulpvragers. Ruim 60% van deze groep mensen die om hulp vraagt is nog niet in beeld bij de schuldhulpverlening.

Daarnaast helpt SchuldHulpMaatje al zo’n tien jaar via hulpwebsites mensen preventief online. Gemiddeld zijn dit 35.000 mensen die geïnformeerd worden wat ze kunnen doen aan hun geldzorgen en vooral aangemoedigd worden om in actie te komen en hulp te vragen. De combinatie van online en persoonlijke hulp zorgt ervoor dat SchuldHulpMaatje jaarlijks tienduizenden mensen bereikt. Daarmee is ze een relevante maatschappelijke partij. SchuldHulpMaatje groeit nog steeds en jaarlijks leidt ze ongeveer 600 nieuwe Maatjes op uit alle lagen van de samenleving, van vrachtwagenchauffeur tot ex-wethouder.

Reacties op 12,5 jarig bestaan SchuldHulpMaatje Nederland
SchuldHulpMaatje ontving vanwege haar 12,5 jarig bestaan steunbetuigingen vanuit Hare Majesteit Koningin Máxima, de Nationale Ombudsman en demissionair minister Carola Schouten. Volgens hen is de inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening onmisbaar en bieden ze aanvullend op de rol van formele instanties een hoopvol perspectief in onze samenleving.
H.M. Koningin Máxima: “Met persoonlijke aandacht geeft u als SchuldHulpMaatje houvast en hoop aan mensen in de knel. Samen lukt het ons om mensen weer perspectief te bieden. Heel veel dank voor deze geweldige inzet”.
Minister Carola Schouten: “Zonder de maatschappelijke organisaties zoals SchuldHulpMaatje kan ik mijn werk als minister in het bestrijden van armoede niet doen. We hebben elkaar nodig. De vrijwilliger komt bij mensen thuis en kan rust brengen door er gewoon te zijn. Waar de overheid soms niet vertrouwd wordt, is er wel vertrouwen in de vrijwilliger.”
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen: ”Een overheid kan het niet alleen. Het is heel belangrijk dat er mensen naast iemand staan, samen een plan maken hoe uit de problemen te komen”.

Samenwerking
SchuldHulpMaatje Nederland is gestart als een samenwerking van de gezamenlijke kerken, diaconale organisaties en ondernemers die beseften dat naast noodhulp er een nieuwe inzet nodig is om de schuldenproblematiek duurzaam te verminderen. SchuldHulpMaatje staat als vrijwilligersorganisatie in de aanpak van schulden niet alleen en participeert in diverse netwerken. Ze stond aan de wieg van de ontwikkeling van Geldfit, nu onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute. Ook maakte ze zich sterk voor de oprichting van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, waarin ze met collega-organisaties zich inzet voor erkenning van deskundige vrijwilligers en lokaal samenwerking bevordert. SchuldHulpMaatje nam ook het initiatief tot het samenwerkingsverband ‘Keten van Hoop’, waarin organisaties integraal hulp bieden aan mensen met sociale, financiële en gezondheidsproblemen. Ook is ze betrokken bij het actieprogramma ‘Samen Erop Vooruit’ waarin een groot aantal organisaties samenwerkt om te voorkomen dat mensen nog dieper in de problemen raken door de stijgende kosten voor levensonderhoud. Digitaal en op inlooppunten kunnen mensen een ‘potjescheck’ doen met hulp van een vrijwilliger. Gemiddeld laten mensen zo’n 600 euro per jaar liggen aan voorzieningen.

Schulden urgent maatschappelijk vraagstuk
SchuldHulpMaatje is steeds meer actief op terrein van de belangenbehartiging vanuit het besef dat de aanpak van schuldhulpverlening in Nederland anders moet. Want het schuldenvraagstuk is helaas nog steeds een urgent maatschappelijk vraagstuk. In aanloop naar de verkiezingen stelde SchuldHulpMaatje samen met de partners van de Alliantie Vrijwillige SchuldHulp adviezen op voor de partijprogramma’s: geen overheid meer die schulden zelf veroorzaakt door stapeling van incassokosten en een ingewikkeld toeslagenstelsel. Burgers die niet zelfredzaam zijn laten ondersteunen vanuit de menselijke maat door erkende vrijwilligers. Investeer in een meerjarige effectieve aanpak die de versnippering tegengaat en kies opnieuw voor een minister met doorzettingsmacht op het terrein van armoede en schulden.

Met (oud)vrijwilligers, fondsen, kerken en partners staat SchuldHulpMaatje deze week stil bij de mijlpaal 12,5 jaar SchuldHulpMaatje in Nederland.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.