Nieuws

Landelijke vrijwilligersdag 2022

Speciaal voor alle vrijwilligers die mensen ondersteunen bij hun geldzaken, organiseren het Nibud, Humanitas, SchuldHulpMaatje, LSTA, fiKks, Rabobank, Rabo Foundation en NN Group op zaterdag 12 november 2022 de Landelijke Vrijwilligersdag. Minister Carola Schouten spreekt op deze dag speciaal voor jou als vrijwilliger over de huidige financiële uitdagingen en de grote waarde van jouw rol als vrijwilliger in de samenleving.

Dit gratis en volledig verzorgde evenement vindt plaats bij Rabobank in Utrecht, begint om 9.30 uur en eindigt om 15.00 uur. Heb jij je nog niet aangemeld voor deze unieke bijeenkomst? Dit kan nog tot en met 6 november. Doe dit dus snel, want vol is vol.

Samen staan we sterk
Jij weet als geen ander dat jouw rol als vrijwilliger in geldzaken dit jaar belangrijker is dan ooit. Daarom willen wij je deze dag de waardering geven die je verdient. We bieden je nieuwe inzichten en handvatten en geven je de kans om met andere vrijwilligers te sparren over de problemen die je bij je werk tegenkomt. Want samen staan we sterk!

Wat kun je op deze dag verwachten?

  • Minister Carola Schouten komt speciaal voor jou en spreekt over de huidige financiële uitdagingen en de grote waarde van jouw rol in de samenleving.
  • Je krijgt van Nibud-directeur Arjan Vliegenhart de primeur van de nieuwste onderzoeksresultaten over financiële problemen door inflatie, koopkrachtdaling en energiearmoede.
  • Je bent aanwezig bij de lancering van de geheel vernieuwde vrijwilligerstraining ‘ondersteuning bij geldzaken’, waarvan SchuldHulpMaatje de online bouwstenen vooral zal benutten om onze pré-learning te actualiseren.
  • Je kunt kiezen uit verschillende presentaties over thema’s die rechtstreeks aan je werk en de huidige problematiek raken, zoals ‘vertrouwen en veiligheid’, ‘de hulpvrager ondersteunen’ en ‘loslaten en doorverwijzen’.
  • En we sluiten de dag af met een inspirerende en hartverwarmende podiumshow, maar om te weten wat je daar kunt verwachten, moet je echt zelf komen!

Ben jij er ook bij?
Je bent van harte uitgenodigd. Klik ‘Registreren’ om je aan te melden. Je komt dan op de website van Rabobank, waar de registratie plaatsvindt. Doe dit uiterlijk 6 november 2022.
Het ochtendprogramma op het podium is ook te bekijken via een livestream. Klik dan op 12 november op deze link. Aanmelden is niet nodig.

Keten van hoop: omzien naar mensen in een kwetsbare situatie

De landelijke organisaties Present, SchuldHulpMaatje, TijdVoorActie, JobHulpMaatje en HipHelpt  gaan samen bouwen aan een ‘Keten van Hoop’. Met een gezamenlijke aanwezigheid in meer dan 200 gemeenten en met de inzet van tienduizenden vrijwilligers worden ieder jaar al vele mensen in Nederland geholpen. Om dit hulpaanbod verder te versterken is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De problemen in de samenleving worden groter. De verdeeldheid is groot en een groeiend aantal mensen worstelt met sociale, financiële en gezondheidsproblemen. De organisaties in deze ‘Keten van Hoop’ hebben gemeenschappelijk dat ze omzien naar en hulp bieden aan mensen in een kwetsbare situatie. Én dat in samenwerking met (lokale) kerken, organisaties en vrijwilligers. Door samenwerken zijn ze in staat om meer mensen beter te ondersteunen. In diverse plaatsen is al zichtbaar dat dit werkt. We sluiten hierin aan op de lokale behoefte. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid.

Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie, geïnspireerd door het Evangelie en naastenliefde, gelooft de Keten van Hoop in samen leven. Ze willen dan ook schouder aan schouder optrekken als partnerorganisaties. De ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.
Uit de praktijk blijkt dat veel mensen zich wel voor een ander willen inzetten, maar dat een bemiddelende partij nodig is. De ontmoetingen tussen mensen geven wederzijds hoop en perspectief.

SHM-directeur reageert op verlichting hoge energierekening

Op Prinsjesdag besprak SchuldHulpMaatje-directeur Carla van der Vlist bij Family7 de plannen van de overheid om verlichting te bieden bij de hoge energierekening. Kijk het programma Uitgelicht! van Family7 terug.

Carla van der Vlist: “Het is goed dat de politiek erkent dat er mensen zijn met forse financiële problemen en dat er maatregelen worden genomen. De spanning bij mensen blijft of het genoeg is en op tijd komt. Het is aan de overheid om hier direct werk van te maken. Schulden zijn daarnaast vaak het gevolg van levensgebeurtenissen, waar je geen of weinig invloed op hebt. Zo snel mogelijk hulp inschakelen is belangrijk. Vanuit SchuldHulpMaatje doen we er alles aan om mensen niet in de kou te laten staan, maar op weg te helpen naar meer financiële gezondheid.”

Acute financiële nood vraagt om snel en krachtig handelen van alle partijen

SchuldHulpMaatje vraagt aandacht voor een urgent probleem: steeds meer Nederlanders dreigen in de problemen te komen door de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Carla van der Vlist, directeur van SchuldHulpMaatje, roept op om snel maatregelen te nemen. “Deze acute situatie vraagt om krachtig de handen ineen slaan als landelijke overheid, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Van der Vlist is positief over een aantal stappen die al zijn gezet door de overheid. “De energietoeslag bijvoorbeeld en de verhoging van het minimuminkomen in 2023. Maar het is niet voldoende. Wij zijn betrokken bij de Nederlandse Schuldhulproute. Het aantal hulp- en adviesvragen rond financiën bij de bijbehorende telefonische hulplijn van Geldfit is verdubbeld, meldt Trouw. Dan gaat het niet alleen om mensen met een minimuminkomen, maar ook hulpvragers met een middeninkomen die niet meer weten hoe zij maandelijks de rekeningen moeten betalen. De tot nu toe genomen maatregelen zijn niet voldoende en kunnen eenvoudiger. Onze vrijwilligers merken bijvoorbeeld dat mensen de weg naar de energietoeslag niet altijd weten te vinden. En een erfenis van de toeslagaffaire is dat niet iedereen de energietoeslag durft aan te vragen.”

Voorkomen dat mensen door het ijs zakken
De toenemende financiële problemen kunnen volgens Van der Vlist overweldigend zijn. Juist daarom is het naar haar idee belangrijk om de handen ineen te slaan. “Met elkaar kunnen we voorkomen dat mensen door het ijs zakken. Als maatschappelijke organisaties werken we al samen, bijvoorbeeld in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp om mensen de support te geven die nodig is en gebruik te maken van maatregelen. SchuldHulpMaatje doet dat met getrainde vrijwilligers, die mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig hulp bieden. We willen het taboe op schulden doorbreken: hoe eerder iemand hulp krijgt bij financiële problemen, hoe beter. We begeleiden mensen om meer financieel zelfredzaam te zijn. Daarnaast trekken we ook op met maatschappelijke organisaties die helpen bij praktische klussen of het bestrijden van eenzaamheid bij mensen met sociale-financiële probleem. Zo bereiken we veel mensen die vaak nog niet in beeld zijn bij de hulpverlening. Het maatschappelijk middenveld kan daarom meer in stelling worden gebracht. Het is belangrijk dat overheden hier ruimte aan geven. Tegelijkertijd is het aan de overheid om forse en eenvoudige maatregelen te nemen om de acute financiële nood tegen te gaan, zodat mensen het hoofd boven water kunnen houden.”

Lees ook de interviews met SchuldHulpMaatje-directeur Carla van der Vlist in het Nederlands Dagblad en in het Algemeen Dagblad regio Utrecht.

Acute financiële nood vraagt om snel en krachtig handelen

Minister Carola Schouten roept hulp in van SchuldHulpMaatje

Minister Carola Schouten hield een warm pleidooi op een landelijke bijeenkomst van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland om in de komende jaren samen te werken het taboe op schulden te doorbreken, werk te maken van preventie en signalen waar het misgaat te melden. Ook daar waar de overheid steken laat vallen en vertrouwen moet terugwinnen.

Lees meer

Bijna 50.000 mensen kregen in 2021 (preventieve) hulp vanuit SchuldHulpMaatje

Afgelopen jaar zijn we in meerdere gemeenten met SchuldHulpMaatjes aan de slag gegaan. In maar liefst 144 gemeenten kunnen inwoners hierdoor steun ontvangen van een SchuldHulpMaatje.

Nieuwe locaties
De Vereniging SchuldHulpMaatje blijft groeien. In 2021 hebben zich 9 nieuwe leden aangesloten: Groningen, Bunschoten, Valkenswaard, Schiedam, Baarn, Teylingen, Stadskanaal, Boekel, Hillegom. Daarnaast zijn er vanuit 5 bestaande locaties ook uitbreidingen geweest naar 6 buurgemeenten: Vlissingen (vanuit Middelburg), Terneuzen en Sluis (vanuit Hulst), Woensdrecht (vanuit Bergen op Zoom), Druten (vanuit Wijchen) en Langedijk (vanuit Heerhugowaard).

Lees meer

Kersttoespraak Voorzitter SchuldHulpMaatje

Midden in de winternacht ging de hemel open

Het overbekende kerstlied wordt afgezet tegen een donkere, kille en koude winternacht. Het was nacht over Bethlehem toen de hemel openbrak.

In die nachten brengen wij via onze maatjes hoop en uitzicht. Zij zijn het gezicht van de menselijke maat.

Lees hier verder: Lees meer

SchuldHulpMaatje met nieuwste uitbreiding nu beschikbaar voor helft van Nederland

SchuldHulpMaatje opent op 4 november in Groningen de honderdste locatie. Die uitbreiding betekent dat nu de helft van alle Nederlanders een beroep kan doen op de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje.

H.M. Koningin Máxima, al jarenlang pleitbezorger voor onder andere het verbeteren van financiële vaardigheden, feliciteert SchuldHulpMaatje: ‘Beste vrijwilligers van SchuldHulpMaatje. Jullie helpen kwetsbare mensen om een nieuwe start te maken. Samen bereiken jullie – nu in Groningen met de 100ste lidstichting – de helft van alle Nederlandse inwoners. Ik ben trots en dankbaar voor deze fantastische inzet!’

Lees hier verder: Lees meer

Hulpvrager Danny in Concert van Hoop

Maatjes zijn onmisbaar. Het zijn vrijwilligers die iemand een steuntje in de rug bieden en hoop geven. En aan die hoop is zeker in deze tijd veel behoefte. Danny, een van onze hulpvragers, en zijn Maatje Bertine delen hun verhaal tijdens het Concert van Hoop. Ze worden bovendien toegezongen door bekende artiesten. Met het Concert van Hoop willen het Oranje Fonds de EO samen opnieuw hoop geven door muziek en verhalen van mensen die voor elkaar klaar staan, zoals Danny en Bertine. Het Concert van Hoop wordt op 10 maart om 20.30 uur live uitgezonden op NPO1 vanuit Rotterdam Ahoy.

hulpvrager Danny en Maatje Bertine

Lees hier meer Lees meer

SchuldHulpMaatje gaat verhuizen

SchuldHulpMaatje gaat een heel nieuwe fase van samenwerken in, waarin kwaliteit, effectiviteit, innovatie en ontmoeting centraal staan. De wens om flexibeler en decentraal te werken was er al langer en de coronacrisis heeft ons een handje geholpen om het ook daadwerkelijk te gaan proberen. Nu zijn we zover om ons huidige kantoor definitief te verlaten en officieel over te schakelen naar het vernieuwde (samen)werken.

met ingang van 1 april is ons nieuwe postadres:

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Oude Rijn 44b
2312 HG  Leiden

Het telefoonnummer blijft 071 2000 100 en ook alle overige contactgegevens veranderen niet.

Lees hier verder: Lees meer