Nieuws

Symposium voor gemeenten over preventie geldproblemen

SchuldHulpmaatje organiseert op 4, 11 en 18 juni een symposium voor gemeenten over geldproblemen. Tijdens de bijeenkomsten zullen deskundigen spreken over een gerichte aanpak van geldproblemen bij inwoners op plaatselijk niveau.

Twee hulpvragers vertellen hun persoonlijke verhaal. Daarnaast zullen gemeenten vertellen over hun ervaring met de inzet van preventie-instrumenten en de effecten hiervan. Afsluitend is er een vragenronde en een netwerkborrel, om de aanwezige gemeenten te stimuleren de handen ineen te slaan en van elkaar te leren. Lees meer

Werkconferentie Armoede en Schulden

Op 26 januari 2019 werd in Ede de werkconferentie Armoede en Schulden gehouden voor iedereen die zich met hoofd, hart en handen inzet voor mensen in armoede en/of schulden. Omdat ze geloven in mensen. De werkconferentie bood tips, praktijkvoorbeelden, een groot aantal workshops en inspirerende sprekers.

zaal vol deelnemers aan de werkconferentie Geloven in Mensen

lees verder Lees meer

Symposium Voorkomen is beter dan genezen

Op dinsdag 15, 22 en 29 oktober organiseert SchuldHulpMaatje Nederland een symposium rondom het thema: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Vanuit het hele land worden gemeenten uitgenodigd om aan te sluiten.

Tijdens de meeting staat het uitwisselen van kennis, ervaring en uitvoering omtrent het preventief bereiken en helpen van inwoners met een risico op financiële problemen centraal.

Lees verder op www.schuldhulpmaatje.nl/symposium

SchuldHulpMaatje Symposium oktober 2019

SchuldHulpMaatje blikt dankbaar terug op een dynamisch 2018

Denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt? Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen. (citaat uit de bijbel, Jesaja 43 vers 18 en 19)

Iets nieuws doen. Dat is SchuldHulpMaatje ten voeten uit. Heb je het niet gemerkt? “Terugkijkend op 2018 kun je best stellen, dat het woordje ‘iets’ wel weggelaten kan worden. Veel nieuwe ontwikkelingen wisselden elkaar in rap tempo af,” constateert Joost Schelling, voorzitter van SchuldHulpMaatje Nederland.

foto: voorzitter Joost Schelling op de ALV in mei 2018

Lees meer

Armoede in Nederland, wat doe je eraan?

Over geld praat je niet. Het klinkt heel fatsoenlijk, maar dit taboe is enorm schadelijk. De schaamte is zo groot dat zelfs mensen die in hun financiële problemen de wanhoop nabij zijn, veel te laat om hulp vragen. Het gevolg is een vicieuze cirkel van oplopende spanningen in relaties en gezinnen, problemen op het werk of op school en oplopende schulden. SchuldHulpMaatje wil het taboe op geldzorgen doorbreken, om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen.

Lees verder  Lees meer

Oog voor laaggeletterdheid helpt bij aanpak schulden

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven raken makkelijk in de schulden. Maar liefst de helft van de mensen met betalingsproblemen is laaggeletterd*. Doordat de leesproblemen vaak onopgemerkt blijven, valt het niet mee om de financiële problemen op te lossen. Zelfs niet met hulp van SchuldHulpMaatje. De begeleiding is immers gericht op zelfredzaamheid: de hulpvrager moet zelf zijn post openmaken en zelf de formulieren voor het aanvragen van toeslagen invullen. Als het maatje niet weet dat de hulpvrager dat niet kan, ontstaat makkelijk de indruk dat hij niet meewerkt. SchuldHulpMaatje heeft daarom samen met Stichting Lezen en Schrijven een gerichte aanpak ontwikkeld om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven effectiever te helpen om hun geldzaken weer onder controle te krijgen.

lees verder  Lees meer

Jaarverslag: inzet op preventie werkt

Steeds meer huishoudens op tijd geholpen

SchuldHulpMaatje heeft in 2017 een methode ontwikkeld om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Die inzet op preventie werkt, blijkt uit het SchuldHulpMaatje Jaarbericht 2017.   Het aantal mensen dat hulp zocht bij SchuldHulpMaatje is in het afgelopen jaar anderhalf keer zo groot geworden. Bij ruim driekwart van die hulpvragen was nog geen sprake van een traject van schuldhulpverlening. Dat zijn hoopgevende resultaten, aangezien schuldenpreventie de samenleving jaarlijks handenvol geld bespaart.

omslag Jaarbericht 2017

Persoonlijk leed

Het gaat goed met de Nederlandse economie en toch neemt de schuldenproblematiek niet af. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met schulden. De mensen die het betreft, praten daar liever niet over. Een hulpvrager van SchuldHulpMaatje: “Ik wilde het zelf oplossen, de schaamte was groot. In het begin durfde ik niet eens met mijn maatje af te spreken op plekken waar andere mensen mij konden zien.” Voordat mensen hun schaamte hebben overwonnen en hulp inschakelen zijn de schulden hoog opgelopen, en daarmee ook het persoonlijke leed en de maatschappelijke kosten. Professionele schuldhulpverlening kost de samenleving namelijk veel geld, gemiddeld zo’n € 100.000 per traject.

Samenwerken noodzakelijk

“Preventie is in onze ogen de beste methode om het enorme schuldenprobleem terug te dringen,” zegt Peter Rijsdijk, algemeen directeur. Ook gemeenten erkennen in toenemende mate het belang van schuldenpreventie, maar komen er vaak nog niet aan toe om de kansen op dit terrein te benutten. Een goede samenwerking maakt het mogelijk om mensen met dreigende schulden op tijd te vinden, bereiken en helpen. “Onderzoek laat zien dat we dankzij onze samenwerking meer mensen kunnen helpen en vaak met betere resultaten op de langere termijn,” zegt Kees van Geffen, wethouder in Oss, in het jaarbericht over SchuldHulpMaatje.

Nieuwe methode vroegsignalering

SchuldHulpMaatje ontwikkelde met de gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden in 2017 een  bruikbare methode van vroegsignalering. Met data-analyse is het mogelijk om in kaart te brengen in welke postcodegebieden het risico op schulden groot is. De bewoners in die gebieden krijgen via gerichte campagnes concrete adviezen om hun financiële huishouding gezond te maken.

Websites waar gerichte tips en tools worden geboden blijken goed te werken om mensen met dreigende schulden te helpen om in actie te komen. In 2017 werden 24.000 mensen op deze manier geholpen. Nog eens 8.300 hadden wat meer ondersteuning nodig en kregen persoonlijke begeleiding van een van de 1.800 deskundig opgeleide maatjes. Dat de inzet van vrijwilligers werkt, is al veel langer bekend. Uit onderzoek blijkt dat de kostenbesparing voor de samenleving vaak driemaal zo hoog is als de investering (Regioplan 2011). Dat SchuldHulpMaatje is gegroeid met zeven nieuwe locaties en 633 nieuwe getrainde maatjes is dan ook goed nieuws.

Aparte aanpak voor jongeren

Er zijn grote stappen gezet om ook jongeren preventief te bereiken. De website Moneyfit.nl blijkt een schot in de roos. Om jongeren ook offline te bereiken experimenteerden vier pilotplaatsen met diverse methoden. Ze waren bijvoorbeeld aanwezig op evenementen en organiseerden inloopspeekuren. Met de lessen die zij daaruit trokken kunnen de andere SchuldHulpMaatje-locaties hun voordeel doen. De pilot was mogelijk dankzij Fonds 21.

Onbetaalbaar

Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,’ zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.

Joost Schelling, voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland: “Wie zonder schulden weer op weg kan, ervaart concreet wat goedheid en genade betekent. Ik dank dan ook al onze vrijwilligers, medewerkers van het Landelijk Servicepunt, bestuursleden, betrokken kerken en organisaties, fondsen en landelijke en gemeentelijke overheden die ons werk mogelijk maken.”

In 2018 wil SchuldHulpMaatje de samenwerking met gemeenten en kerken intensiveren, om nog effectiever te kunnen inzetten op vroegsignalering. Want alleen samen lukt ‘t!

Download hier het SchuldHulpMaatje Jaarbericht 2017.

Moneyfit verbetert aanpak om jongeren met schulden te bereiken

Wat goed gaat, kan altijd nog beter. Daarom heeft Moneyfit (voorheen SchuldHulpMaatje Jong) in 2017 in Den Haag, Haarlem, Utrecht en Zwolle een pilot gedraaid om te kijken hoe we jongvolwassenen nog beter kunnen ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van schulden. De vier locaties hebben uitgebreid geprobeerd welke initiatieven het meest geschikt zijn om met jongeren in contact te komen. Met de jongerenmaatjes samen hebben we bovendien gewerkt aan verbetering van de toerusting van deze gespecialiseerde vrijwilligers. Het project leverde een bruikbare lijst van aanbevelingen op.

Praten over geld is taboe

Het blijkt niet mee te vallen om met jongeren in gesprek te raken over geld. Geldzaken en schulden zijn een taboe. Studenten vragen zich wel degelijk af of ze hun studiefinanciering en overige geldzaken wel goed onder controle hebben, maar praten er liever niet over. Op festivals en studentenfeesten zijn ze nog minder in de stemming over serieus over geld na te denken. De beste insteek bleek een laagdrempelige speelse benadering op speciale evenementen, die op preventie inspelen. Een voorbeeld daarvan is het Armoedefestival in Utrecht, waar deelnemers het ‘Wat kost het’-spel konden spelen.


Lees meer

Armoede bestrijden doe je samen!

Niet alleen vandaag, maar vandaag in het bijzonder, staat SchuldHulpMaatje stil bij armoede. Zo ook vorige week, tijdens de Expertmeetings MoneyFit in Zwolle, Ede en Leiderdorp. Samen met ambtenaren, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers van SchuldHulpMaatje uit 68 gemeentes organiseerde SchuldHulpMaatje Nederland drie speciale dagen over armoede onder jongeren in Nederland.

Tijdens deze middagen werd er geluisterd naar verschillende experts, jongeren en ervaringsdeskundigen op het gebied van het vinden, bereiken en verder helpen van jongeren in armoede. Met elkaar zochten de partijen naar manieren om jongeren met geldproblemen in gemeentes daadwerkelijk te traceren en hen  wezenlijk hulp te bieden. SchuldHulpMaatje Nederland biedt gemeentes hierbij ook haar hulp aan middels de jongerenaanpak MoneyFit.

Lees meer